Po co UNITY-T istnieje?

Zadowolenie naszych klientów po wdrożeniu kolejnych projektów oraz możliwość stałego monitorowania efektów biznesowych tworzonych rozwiązań to argumenty, które motywują wszystkich pracowników do jeszcze większego zaangażowania w swoją pracę. 

Wspieranie naszych Partnerów biznesowych w dążeniu do polepszania jakości świadczonych usług oraz w realnym zwiększaniu wskaźników sprzedaży, przy wykorzystaniu najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań, stanowi główny cel istnienia firmy UNITY-T. Jednocześnie bycie częścią zamkniętego środowiska grupy kapitałowej, zdejmuje z nas ciężar ciągłego poszukiwania nowych klientów, co istotnie podnosi komfort pracy i pozwala przenieść całą energię w jak najlepszą obsługę prowadzonych projektów.

Baza ewidencyjna firmy ubezpieczeniowej. Służy do rejestracji polis ubezpieczeniowych, posprzedażowych akcji na polisach oraz do ewidencjonowania dokumentów. Polisy ubezpieczeniowe są wprowadzane do bazy ręcznie przez użytkownika, ale mogą być również pobierane z innych systemów lub z arkusza kalkulacyjnego.

Akcje na polisach to działania wykonywane na polisie po jej sprzedaży, np.:

   • aneks – pozwala zmieniać dane ubezpieczonego/ubezpieczającego, dane pojazdu, zakres ubezpieczenia, wysokość składek, dane agenta itp.;
   • sprzedaż – umożliwia wprowadzenie danych nowego nabywcy oraz dzieli składkę z polisy pomiędzy sprzedającego i kupującego;
   • wypowiedzenie – kończy okres ubezpieczenia;
   • wyrejestrowanie – pozwala zakończyć polisę np. po demontażu pojazdu;
   • zwrot składki – to funkcjonalność umożliwiająca rozliczenia należności z klientem.

Back-office’owy system do obsługi klientów i pracowników firmy ubezpieczeniowej (PHP, MSSQL, ExJS, Postgres). Służy min. do nadawania i kontroli uprawnień, obsługi słowników i placówek, zarządzania bazą klientów i listą umów – w tym do podglądu wystawionych polis oraz do tworzenia szablonów wydruków. Pozwala na dokonywanie zmian w taryfach oraz w kwalifikacjach, dodawanie i edycję produktów oraz pakietów ubezpieczeniowych. Umożliwia obsługę pośredników, magazynów oraz różnego rodzaju raportowanie.

System do obsługi ofert i polis (PHP, MSSQL, ExJS, Postgres) – aplikacja sprzedażowa przeznaczona dla agentów ubezpieczeniowych, umożliwiająca kalkulację składek, wystawianie ofert i sprzedaż produktów, a także pobieranie dokumentów ubezpieczeniowych oraz wydruków polis.

System obsługi posprzedażowej polis (Zend, PHP, MSSQL, Angular). Służy do rejestrowania zmian na polisach nowych i wznowionych, do rozliczania należności z klientem i obsługi zwrotów oraz umożliwia korektę wysokości prowizji agentów. Do najważniejszych akcji polisowych należą m.in.:

   • Zmiana danych kontrahenta – pozwala na aktualizację lub uzupełnienie danych kontaktowych klienta.
   • Przeniesienie prawa własności do pojazdu – służy do wprowadzenia danych nowego nabywcy w przypadku sprzedaży pojazdu, dokonania darowizny czy nabycia pojazdu w spadku, a także dzieli składkę pomiędzy poprzedniego i aktualnego właściciela.
   • Zakończenie umowy OC na polisie – umożliwia wyrejestrowanie pojazdu do demontażu lub w przypadku wywiezienia samochodu za granicę.
   • Zmiana danych w polisie – aneks – pozwala na wykreślenie czy też dopisanie współwłaściciela, edycję danych osób uposażonych czy wymianę dowodu rejestracyjnego.
   • Anulowanie polisy.

Aplikacje monitorujące poprawność działania usług (Java). Odpowiadają za weryfikację poprawności odpowiedzi otrzymywanych z różnych serwisów oraz za wychwycenie anomalii w sprzedaży produktów. Monitorują sprzedaż w czasie rzeczywistym i porównują jej obecny stan do analogicznego okresu historycznego w celu przeciwdziałania awariom.

System obsługi płatności (PHP, MSSQL) – księga pomocnicza, realizująca rozliczenia wpłat klientów i pośredników oraz źródło danych raportowych, dotyczących wpłat i należności za polisy ubezpieczeniowe. Od strony technicznej, jest to złożona aplikacja przetwarzająca dane ubezpieczeniowe i bankowe pochodzące z wielu źródeł/kanałów finansowych.

Przydasie Aplikacja wewnętrzna wspierająca pracę programistów i analityków. Zawiera narzędzia do:

   • monitorowania systemów,
   • zarządzania pamięcią cache,
   • obsługi wdrożeń,
   • planowania urlopów.

Mikro-usługi zespół narzędzi na zasadach współistniejących aplikacji

   • mechanizmy wyszukiwania,
   • mechanizmy wyliczające zwroty,
   • mechanizmy wyliczające – kalkulatory,
   • szybkie formularze.

Aplikacje webowe i mobilne wspierające działania operacyjne Klienta z branży security – potentata rynku. Główne kierunki – bezpośredni support pracowników ochrony fizycznej, serwisu technicznego oraz administracji.

Aplikacje mobilne, kierowane do osób i podmiotów, będących odbiorcami usług security – kilkadziesiąt tysięcy użytkowników z całej Polski. Główne obszary działania: intuicyjne wsparcie użytkownika w obsłudze systemów alarmowych, oraz zwiększenie bezpieczeństwa (np. poprzez możliwość wywołania alarmu).

System CRM, będący kluczowym narzędziem, służącym do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Głównym odbiorcą aplikacji są działy sprzedaży multiagencji ubezpieczeniowych. Podstawową zaletą systemu jest intuicyjna obsługa, która w znacznym stopniu wpływa na skrócenie procesu obsługi klienta i maksymalizację KPI właściwych strukturom sprzedaży.