O firmie

Firma Unity-t działa na rynku od roku 2002. Powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw w zakresie budowy szytych na miarę rozwiązań informatycznych precyzyjnie dopasowanych do oczekiwań biznesowych klientów. Od początku funkcjonowania Unity-t tworzy oraz wdraża oprogramowanie klasy ERP/CRM dla średnich oraz dużych przedsiębiorstw zatrudniających przeszło 50 tysięcy pracowników w całej Polsce operujących w zróżnicowanym otoczeniu biznesowym.

Oprogramowanie wytwarzane przez Unity-t  od lat wspiera procesy biznesowe firm funkcjonujących w sektorach: ubezpieczeniowym, call center, kurierskim, monitoringu pojazdów i mienia, utrzymania czystości oraz szeroko pojętej branży security.

 

Dane rejestrowe:

UNITY-T Sp. z o.o.

ul. Postępu 17,
02-676 Warszawa,

NIP: 739-30-85-266, e-mail: info@unity-t.pl
Bank: Bank PEKAO S.A. oddział w Warszawie, Nr rachunku: 86 1240 5918 1111 0000 4909 9098
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer KRS: 0000105877, Wysokość kapitału zakładowego: 80.000,00 zł, NIP: 739-30-85-266