REGULAR JAVA DEVELOPER

Zostań pracownikiem zespołu w Krakowie jako:

REGULAR JAVA DEVELOPER

Zakres obowiązków:

Projektowanie oraz implementacja oprogramowania Java
Dbałość o jakość kodu i zgodność z obowiązującymi standardami
Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej

Wymagania:

Minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku developera Java.
Bardzo dobra znajomość języka Java .
Bardzo dobra znajomość technologii: Spring Framework, Spring Boot, Hibernate.
Dobra znajomość SQL (baza danych PostgreSQL).
Znajomość Gradle.
Znajomość systemu kontroli wersji Git.

Mile widziane:

Znajomość metodyk Agile.
Znajomość MongoDB.
Znajomość zasad SOLID.

Oferujemy:

Dużą swobodę w realizacji ambitnych, długofalowych projektów
Możliwość rozwoju kompetencji w obszarach najnowszych technologii
Elastyczność czasu pracy
Kartę Multisport
Udział w projektach informatycznych o ogólnopolskiej skali
Współpracę w zgranym zespole

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres: rekrutacjakrakow@unity-t.pl

Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.

*W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Unity-t Sp. z o. o., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

*Klauzula Informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unity-t Sp. z o. o. („ADO*”)
Dane kontaktowe: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
ADO będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. agencje pracy, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
5. Mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.