Programista SQL

Opis stanowiska:

 • Projektowanie rozwiązań bazodanowych
 • Modelowanie struktur danych
 • Implementacja procesów bazodanowych,
 • testowanie oraz wdrażanie tworzonych rozwiązań.
 • Diagnozowanie i usuwanie błędów programistycznych
 • Optymalizacja oraz poprawa wydajności działających procesów
 • Praca w środowiskach Visual Studio, SQL Server

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk IT lub pokrewnych
 • Umiejętności analitycznych, rozumienie procesów biznesowych i ich poprawnego   mapowania
 • Minimum 2 lata doświadczenia w programowaniu w językach T-Sql, PlSql, PgPlSql
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Znajomość tematyki hurtowni danych
 • Znajomość podstaw programowania obiektowego
 • Umiejętność identyfikacji, analizowania oraz rozwiązywania problemów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacjawarszawa@unity-t.pl

W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV  poniższej zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t  Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Programista SQL
W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Unity-t  Sp. z o. o.
Klauzula Informacyjna
1) administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Unity-t  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Unity-t  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Unity-t  Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
5) Państwa dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty wpływu aplikacji.
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Unity-t  Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.
9) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
10) dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.