Programista PHP

Zakres obowiązków:

 • Projektowanie oraz implementacja oprogramowania PHP
 • Dbałość o jakość kodu i zgodność z obowiązującymi standardami
 • Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej
Wymagania:
 • Dobra znajomość PHP ≥ 5.2 OOP.
 • Znajomość baz danych: PostgreSQL, MS SQL (T-SQL).
 • Umiejętność programowania w JavaScript.
 • Znajomość GIT, GITLab.
 • Dobra znajomość Zend Framework lub Symfony.
 • Znajomość SOAP, REST.
Mile widziane:
 • Znajomość ExtJS lub JQuery, Angular.
 • Umiejętność pisania testów jednostkowych.
 • Znajomość środowiska Linux/Unix.
 • Znajomość metodologii Agile (Scrum/ Kanban).
 Oferujemy:
 • Dużą swobodę w realizacji ambitnych, długofalowych projektów
 • Możliwość rozwoju kompetencji w obszarach najnowszych technologii
 • Elastyczność czasu pracy
 • Kartę Multisport
 • Udział w projektach informatycznych o ogólnopolskiej skali
 • Współpracę w zgranym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacjakrakow@unity-t.pl.

W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV poniższej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Programista PHP”.
W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo  o umieszczenie poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Unity-t Sp. z o. o.”
Klauzula Informacyjna:
1) Administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Unity-t Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Unity-t Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
ul. Postępu 17.
3) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Unity-t Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5) Państwa dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty wpływu aplikacji.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Unity-t Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
8) Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.
9) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.