Programista PHP

Firma UNITY-T Sp. Z o.o. istnieje na rynku od 2002 roku. Nasz zespół liczy ponad 40 wykwalifikowanych specjalistów. Od początku głównym celem biznesowym firmy jest wytwarzanie innowacyjnego technologicznie oprogramowania usprawniającego obsługę procesów biznesowych Klientów.


Zostań naszym pełnoetatowym pracownikiem zespołu w Krakowie jako:

Programista PHP

Zakres obowiązków:

 • Wytwarzanie złożonych systemów finansowych oraz poznania dobrych praktyk projektowych związanych z pracą w dużym zespole.

 • Jeżeli posiadasz udokumentowane doświadczenie co najmniej 2 lata przy wytwarzaniu aplikacji biznesowych (z uwzględnieniem naszych technologii) oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.

 • Jeżeli Twoje doświadczenie i umiejętności są większe proporcjonalnie podwyższymy naszą ofertę. Zastanów się, naprawdę warto!


Wymagania:

 • PHP ≥ 5.2 OOP

 • Umiejętność pracy w oparciu o framework Zend na backendzie oraz ExtJs, JQuery oraz Angular na frontendzie.

 • Microsoft SQL – T-SQL, PostgreeSQL

 • SOAP, REST

 • JavaScript

 • GIT, GITLab

 • Linux / Windows


Mile widziana:

 • Znajomość testów jednostkowych

Oferujemy:

 • Czas pracy? Tylko elastyczny, sam decydujesz w jakich godzinach pracujesz

 • Udział w ciekawych i ambitnych projektach

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • Komfortowe warunki i przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacjakrakow@unity-t.pl

UWAGA!!

Prosimy o zamieszczenie klauzuli. CV bez klauzuli nie będą brane pod uwagę!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Programista/Analityk SQL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Unity-t Sp. z o. o., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Unity-t Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Unity-t Sp. z o. o.,, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,

3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Unity-t Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;

5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Unity-t Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.