Programista/ Analityk SQL

Zostań naszym pełnoetatowym pracownikiem zespołu w Warszawie jako:

Programista/ Analityk SQL

Miejsce: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie analizy danych i tworzenie raportów
 • Tworzenie procedur składowanych w T-SQL o różnej skali złożoności
 • Rozwiązywanie problemów z wydajnością baz danych i zapytań
 • Monitorowanie stabilności pracy serwerów baz danych
 • Zarządzanie oraz budowanie zadań cyklicznych w ramach Integration Services/DTS
 • Serwisowanie aplikacji
 • Udział w projektowaniu procesów operacyjnych i systemowych
 • Modelowanie struktur danych

Wymagania:

 •  Wykształcenie wyższe w zakresie nauk IT lub pokrewnych
 •  Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 2 lata
 •  Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej lub finansowej
 •  Doświadczenie praktyczne w zarządzaniu dużymi wolumenami danych MsSQL
 •  Umiejętności analityczne, rozumienie procesów biznesowych i ich poprawne mapowanie
 •  Doświadczenie w programowaniu w językach T-SQL,
 •  Znajomość relacyjnych baz danych
 •  Znajomość tematyki hurtowni danych
 •  Umiejętność identyfikacji, analizowania oraz rozwiązywania problemów

Oferujemy:

 • Czas pracy? Tylko elastyczny, sam decydujesz w jakich godzinach pracujesz
 • Udział w ciekawych i ambitnych projektach
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Komfortowe warunki i przyjazną atmosferę pracy
 • Współfinansowanie karty MultiSport

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacjawarszawa@unity-t.pl

UWAGA!!

Prosimy o zamieszczenie klauzuli. CV bez klauzuli nie będą brane pod uwagę!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t  Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Programista/Analityk SQL

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Unity-t  Sp. z o. o., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Unity-t  Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Unity-t  Sp. z o. o.,, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,

3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Unity-t  Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Unity-t  Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.