Analityk Systemowy/ Dokumentalista

Zostań naszym pełnoetatowym pracownikiem zespołu w Warszawie jako:

Analityk Systemowy/ Dokumentalista

Miejsce: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Analiza potrzeb biznesowych w celu przygotowania rozwiązań informatycznych
 • Współudział w opracowaniu koncepcji biznesowej
 • Sporządzanie specyfikacji wymagań
 • Szacowanie pracochłonności prac związanych z realizacją proponowanych rozwiązań
 • Opracowanie założeń do testów i odbioru oprogramowania
 • Tworzenie i utrzymanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji użytkownika
 • Współpraca i konsultacje rozwiązań technicznych z zespołem programistycznym
 • Analiza błędów aplikacji i weryfikacja napraw pod kątem zgodności z procesami biznesowymi

Od idealnego kandydata oczekujemy:

 • Ukończone studia wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym
 • Min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych IT (analiza systemowa i biznesowa)
 • Wiedza informatyczna: podstawowa znajomość SQL, podstawowe umiejętności programowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie poparte przykładami na analogicznym stanowisku
 • Praktyczna znajomość Architect Enterprise

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Współfinansowanie karty Multisport
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od umiejętności
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Zróżnicowane zadania związane z procesami biznesowymi oraz technicznymi aspektami wdrożeń systemów
 • Możliwość podejmowania ciekawych wyzwań zawodowych
 • Komfortowe warunki i przyjazną atmosferę pracy
 • Elastyczne godziny pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacjawarszawa@unity-t.pl

UWAGA!!

Prosimy o zamieszczenie klauzuli. CV bez klauzuli nie będą brane pod uwagę!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t  Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Analityk Systemowy/ Dokumentalista

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Unity-t  Sp. z o. o., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Unity-t  Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
Unity-t  Sp. z o. o.,, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Unity-t  Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Unity-t  Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.