Tester oprogramowania

Zostań naszym pełnoetatowym pracownikiem zespołu w Warszawie jako:

Tester oprogramowania

Miejsce: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie testów manualnych
 • Wykonywanie testów funkcjonalnych, integracyjnych, akceptacyjnych
 • Tworzenie przypadków testowych dokumentacji i raportów błędów w oparciu o przedstawione wymagania
 • Przygotowywanie środowisk testowych
 • Wsparcie Właściciela Produktu w formułowaniu kryteriów i testów akceptacyjnych
 • Automatyzacja testów tam gdzie ma to sens

Wymagania:

 • Znajomość zagadnień testowania oprogramowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość:
 • Narzędzi programistycznych
 • Przynajmniej jednego z języków programowania: Java, PHP, Java Script, C#, Python, Ruby, Bash, Perl
 • Znajomość przynajmniej jednego narzędzia do automatyzacji testów

Oferujemy:

 • Czas pracy? Tylko elastyczny, sam decydujesz w jakich godzinach pracujesz
 • Udział w ciekawych i ambitnych projektach
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Komfortowe warunki i przyjazną atmosferę pracy
 • Współfinansowanie karty MultiSport

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacjawarszawa@unity-t.pl

 

UWAGA!!

Prosimy o zamieszczenie klauzuli. CV bez klauzuli nie będą brane pod uwagę!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t  Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Tester Oprogramowania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Unity-t  Sp. z o. o., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Unity-t  Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
Unity-t  Sp. z o. o.,, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Unity-t  Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Unity-t  Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.