Programista Java

Zostań naszym pełnoetatowym pracownikiem zespołu w Krakowie jako:

Programista/tka Java

Zakres obowiązków:

 • Projektowanie oraz implementacja oprogramowania w Java z użyciem technologii Spring Framework oraz Android na podstawie dostarczonych wymagań biznesowych
 • Dbanie o jakość kodu i zgodność z obowiązującymi standardami
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość Java SE/EE, AndroidTechnologie Spring 4/5, Gradle, JavaFX, Java Servlet
 • Znajomość frameworka ORM: Hibernate, QueryDSL
 • Serwery Jetty, Tomcat, JBoss
 • Umiejętność pisania testów jednostkowych, integracyjnych i automatycznych
 • Znajomość baz danych: MongoDB, Postgresql
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimalnie B1

Dodatkowe atuty:

 • Przeczytany „Clean Code” Roberta C. Martina
 • Znajomość frameworków: AngularJs, Angular, React
 • Wiedza na temat TDD
 • Znajomość możliwości Javy 8 (Lambda, Streams, Functional Interfaces etc)
 • Programowanie na platformę Android

Co oferujemy:

 • Czas pracy? Tylko elastyczny, sam decydujesz w jakich godzinach pracujesz
 • Książki! powiedz nam jaką książkę chcesz mieć a my ją kupimy,
  Kartę Multisport
 • Udział w realizacji dużych projektów informatycznych w Polsce. My nie piszemy „do szuflady”
 • Możliwość rozwoju w najnowszych technologiach
 • Ciągłość zatrudnienia
 • Każdy zespół ma własne pomieszczenia, a nie open space
 • Konsola do gier w pokoju zespołu

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV an adres: rekrutacjakrakow@unity-t.pl.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Programistka/ta JAVA.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Unity-t  Sp. z o. o., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Unity-t Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Unity-t Sp. z o. o.,, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,

3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Unity-t Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;

5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Unity-t Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.