Rozwój oprogramowania enova365

System enova365 pomimo, że jest bardzo rozbudowany nie może zaspokoić wszystkich potrzeb. Jednak dzięki temu, że został zaprojektowany w sposób umożliwiający swobodną rozbudowę, daje możliwości dostosowania do praktycznie każdej firmy.

Jednak zbudowanie kompetencji programistycznych wymaga poniesienia wysokich nakładów, które nie mają ekonomicznego uzasadnienia dla pojedynczej firmy. My zrobiliśmy to dla Państwa, dzięki czemu pozwolimy na redukcję kosztów związanych z systemami informatycznymi dostosowanymi do specyfiki firmy i jednocześnie zintegrowanym z jednym z wiodących systemów ERP na rynku Polskim.

< Wdrożenie enova 365